Arvonlisävero

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, joka lisätään myytävän tuotteen tai palvelun hintaan. Myyjä perii arvonlisäveron ostajalta ja tilittää sen valtiolle. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoimintana myyvät tai vuokraavat palveluita tai tuotteita. Arvonlisäverosta säädetään arvonlisäverolaissa.

Arvonlisäveron määrä

Verokanta määrittää arvonlisäveron suuruuden. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on ollut 1.1.2013 alkaen 24 %. Lisäksi on kaksi alennettua arvonlisäverokantaa 14 % ja 10 %. Tietyt tuotteet ja palvelut ovat verottomia.

Yleinen arvonlisäverokanta, eli 24 %, kattaa suurimman osan palveluista ja tuotteista. Alennetun 14 % verokannan alla ovat elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut sekä eläinten rehut (ei juomavesi, alkoholi ja tupakka). 10 % verokannan alla ovat puolestaan kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, majoituspalvelut, elokuvanäytökset, viihde- ja kulttuuritapahtumien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.

Arvonlisäverosta on vapautettu terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuolto, kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, arvonlisäverolaissa määritetyt koulutuspalvelut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, postin yleispalvelut sekä arvonlisäverolaissa erikseen määritetyt tekijänoikeus- ja esiintymiskorvaukset.

Arvonlisäveron määrä tuotteelle saadaan kertomalla veron peruste voimassa olevalla verokannalla. Eli tuotteen tai palvelun kokonaishinta kerrotaan verokannan prosentilla. Vero lisätään tuotteen tai palvelun verottomaan hintaan, jolloin saadaan arvonlisäverollinen hinta.

Arvonlisäveron määrän laskukaava:

Tuotteen tai palvelun hinta x sovellettava verokanta / 100 = arvonlisäveron määrä

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yrityksen tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tästä poikkeuksena ovat yritykset, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto jää alle 10 000 euron. Uusi vähäisen liiketoiminnan yläraja (10 000 €) koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Vanha yläraja on 8 500 euroa. Yritys voi kuitenkin halutessaan hakeutua rekisteriin, vaikka liikevaihto jäisi alle rajan.

Verohuojennuksen uusi raja puolestaan on 30 000 euroa, kun aiemmin se oli 22 500 euroa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen liikevaihdon jäädessä alle 30 000 euron (ilman arvonlisäveron osuutta), on yritys oikeutettu niin sanottuun alarajahuojennukseen maksettavasta arvonlisäverosta.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt yritys ilmoittaa arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksaa myyntiensä mukaiset verot verotilille. Verottaja lähettää rekisteröityneelle yritykselle ohjeet ja yrityskohtaisen verotilin viitenumeron, jota käytetään aina veroja maksaessa. Ilmoitus- ja maksukausi voi olla kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain.

Yrittäjän hankkiessa tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten, saa hän  vähentää maksamansa arvonlisäveron omien myyntiensä arvonlisäverosta. Edellytyksenä on, että sekä ostaja että myyjä ovat arvonlisäverollisia. Yrityksen valtiolle tilitettävän arvonlisäveron määrä lasketaan siis vähentämällä kauden myyntien verosta saman kauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero. Näin arvonlisävero siirtyy aina viime kädessä kuluttajan maksettavaksi.

Myyjän on annettava ostajalle lasku, jossa on arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Jotta ostaja voi vähentää ostoksiinsa sisältyneet arvonlisäverot, tulee hänellä olla ostoksestaan myyjän antama, arvonlisäverolain vaatimusten mukainen lasku tai muu tosite.

Tilitoimistot ovat muun kirjanpidon ohella verotuksen asiantuntijoita. Kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveron määrän laskemisen voi siis halutessaan jättää tilitoimiston hoitoon. Jos tarvitset lisäapua asiaan liittyen voit ottaa meihin yhteyttä numeroon: 044 5344 800.