Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen – miten se tapahtuu? Erilaiset yritykset perustetaan yleensä kirjallisilla sopimuksilla. Perustamisesta tulee myös ilmoittaa Verohallintoon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Ilmoitus tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella, ja samalla on mahdollisuus ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin, esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai ennakkoperintärekisteriin. Perustamisilmoituslomakkeen saa osoitteesta www.ytj.fi.

Ennen yrityksen perustamista selvitetään toiminnan luvanvaraisuus ja valitaan yritysmuoto. Erilaisia yritysmuotoja ovat: osakeyhtiö, osuuskunta, liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi, maatalousyrittäjä), avoin yhtiö sekä kommandiittiyhtiö.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan perustaminen

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yritys. Osakeyhtiöllä täytyy olla perustamishetkellä vähintään 2500 euroa pääomaa, ja pääoman tulee olla maksettu yhtiölle kokonaan ennen kuin yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Osuuskunnan voi perustaa vähintään yksi henkilö, eikä perustamiseen vaadita tiettyä osuuspääomaa. Osuuskunnalla voi kuitenkin olla osuuspääoman lisäksi osakepääoma ja osakkeita.

Osakeyhtiön voi perustaa verkon välityksellä edullisesti ja nopeasti. Perustaminen tapahtuu yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) asiointipalvelussa, ja perustamiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset. Verkossa perustetulle osakeyhtiölle saa palvelusta välittömästi Y-tunnuksen.

Sähköinen palvelu luo annettujen tietojen perusteella osakeyhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen. Asiointipalvelu muodostaa myös perustamisilmoituksen, joka välittyy Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.

Vaihtoehtoisesti osakeyhtiön voi perustaa perustamisilmoituslomakkeella. Tällä tavalla perustetaan myös osuuskunta. Ensin on tehtävä ja allekirjoitettava kirjallinen perustamissopimus, jonka jälkeen perustamisesta ilmoitetaan Verohallintoon ja kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisesta on kolme kuukautta aikaa ilmoittautua kaupparekisteriin, muuten yhtiön tai osuuskunnan perustaminen raukeaa. Verohallintoon ilmoittaessa on mahdollisuus liittyä verohallinnon rekistereihin, mutta jos toiminta alkaa vasta myöhemmin, kannattaa Verohallinnon rekistereihin ilmoittautua vasta toiminnan alkaessa.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on annettava Verohallinnolle arvio ensimmäisen tilikauden tuloksestaan ennakkoveroa varten. Osakeyhtiön sähköisen perustamisen kohdalla tiedot voi antaa sähköisen perustamisen yhteydessä. Muuten tiedot ilmoitetaan ja ennakkoveroa haetaan “Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos” -lomakkeella, jonka saa Verohallinnon verkkosivuilta.

Yrityksen perustaminen liikkeen- ja ammatinharjoittajana

Yrityksen perustaminen liikkeen- ja ammatinharjoittajana toiminnan aloittamiseksi vaatii perustamisilmoituksen Y3 teon. Perustamisilmoituksen yhteydessä voi ilmoittautua eri rekistereihin, kuten arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, ennakkoverorekisteriin, työnantajarekisteriin sekä kaupparekisteriin. Rekistereihin merkitseminen vie noin kolme viikkoa. Perustamisilmoituksella ilmoitetaan myös yrityksen toimiala.

Kaupparekisteriin merkitseminen ei ole aina välttämätöntä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan tulee ilmoittautua kaupparekisteriin, jos toiminta on luvanvaraista, elinkeinotoimintaa varten on omasta asunnosta erillinen liiketila, töissä on muita henkilöitä kuin puoliso, oma alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi, tai jos haluaa suojata valitsemansa toiminimen.

Y-tunnuksen uusi liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Jos on jo harjoittanut elinkeinotoimintaa aiemmin, käytetään samaa Y-tunnusta. Uuden Y-tunnuksen saa tietoonsa parissa päivässä.

Yritystoiminnan voi aloittaa heti, kun on tehnyt perustamisilmoituksen, mikäli toiminta ei ole luvanvaraista. Ennen aloitusta kannattaa kuitenkin huolehtia, että yritykselle on oma pankkitili, kirjanpitopalvelut ja tarvittavat vakuutukset, ja että kaikki muut käytännön asiat on hoidossa.

Maatalousyrittäjänä toiminnan aloittaminen tapahtuu pääpiirteissään samoin kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajan toiminnan. Maatalousyrittäjän tulee kuitenkin tehdä toiminnastaan muistiinpanoja, joissa eritellään maatalouden tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrä ja veron perusteet sekä saadut tuet.

Ennakkoveroa varten ilmoitetaan tiedot perustamisilmoituksessa ja tehdään Verohallinnolle ennakkoverohakemus. Jos maatalousyrittäjän puoliso työskentelee myös maatilalla, tekee hän oman hakemuksen. Hakemuksessa ilmoitetaan myös muut tulot ja vähennykset.

Maatalousyhtymä tekee perustamisilmoituksen lomakkeella Y2.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen

Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, kommandiittiyhtiön perustamiseen taas vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Molempien yhtiömuotojen perustamiseksi tehdään ensin kirjallinen yhtiösopimus ja tämän jälkeen perustamisilmoitus lomakkeella Y2.

Perustamisilmoituksella ilmoittaudutaan myös eri rekistereihin, ja kaupparekisteriin on ilmoittauduttava kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Perustamisilmoituksessa ilmoitetaan myös yrityksen toimiala. Samalla annetaan arvio ensimmäisen tilikauden tuloista ennakkoveroa varten. Jokaisen yhtiömiehen tulee kuitenkin tehdä oma ennakkoverohakemuksensa.

Toiminnan voi aloittaa heti, kun perustamisilmoitus on tehty, mikäli liiketoiminta ei ole luvanvaraista. Y-tunnuksen saa, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Ennen toiminnan aloitusta kannattaa kuitenkin huolehtia eri käytännön asioista, perustaa yritykselle tili, huolehtia kirjanpidosta sekä hankkia tarvittavat vakuutukset.